Friday, Nov. 24, 2017

آرشیو برای شهریور, ۱۳۹۲

کیا Niro Concept

کیا Niro Concept

نوشته شده در: شهریور ۱۰, ۱۳۹۲

این خودرو برای کیا جایی در گروه پررونق شاسی بلندهای کوچک باز کرده و جای خودروی چند منظوره [...]