Monday, Dec. 18, 2017

آرشیو برای دی, ۱۳۹۲

شاسی بلندهای ب ام و برای سال ۲۰۱۴

نوشته شده در: دی ۱۳, ۱۳۹۲

ب ام و قصد دارد امسال ۳ شاسی بلند جدید را عرضه کند و بخش m آن نیز [...]