Monday, Dec. 18, 2017

آرشیو برای آرشیو برچسب: ' هوندا سیویک سای'

هوندا سیویک سای کوپه مدل ۲۰۱۴

هوندا سیویک سای کوپه مدل ۲۰۱۴

نوشته شده در: آبان ۱۶, ۱۳۹۲

با این که در نمایشگاه sema اساسا جایی برای رونمایی خودروهای جدید نیست، هوندا در لاس وگاس این [...]